10. Torpa kyrka

 

torpakyrka.jpg

Torpa kyrka ligger vackert på en höjd

vid Sommens strand, omgärdad av odlingslandskap och gamla ekar.

Kyrkans äldsta delar har daterats till 1200-talet.

 

 

www.svenskakyrkan.se/ydre


start.jpg